Fatih Sultan KAR

KAZIM KARTAL’IN RİZE ÇAY TARİHİNE KATKILARI

 • 1
 • 0
 • 662

1915 yılında Rize'de doğdu. İlk ve orta tahsilini Rize'de, lise tahsilini Trabzon'da tamamladı. 1940 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. İlk memuriyeti günümüzde Çay Enstitüsü adını taşıyan "Rize Çay ve Narenciye Fidanlıkları Müdürlüğü" idi. Çay Enstitüsündeki görevi tam 21 yıl kesintisiz olarak 1961 yılına kadar devam etti. Daha sonra İstanbul Erenköy Amerikan Asma Fidanlığı Müdürlüğü'ne müdür olarak atandı. 1978 yılında Tarım Bakanlığı Bakanlık Müşaviri iken kendi isteğimle emekli oldu. Çaykur Yönetim Kurulu Üyeliğinde iki yıl görev yaptı. Ömrünün son yıllarını eşi Sahinur Hanımla İstanbul Aşağı Göztepe Semtinde mütevazı bir hayat sürdürdü. 1993 yılında vefat etti. Yeşim ve Canan adında iki kızı, Kayhan adında bir oğlu vardır.

 

Dr. MUHARREM ÖKSÜZ’E TEŞEKKÜRLER

Rize çayı üzerine emekleri dokunan yerel isimleri yarınlara taşımak bir vefa görevidir. Bu bağlamda Dr. Muharrem Öksüz çok değerli bir misyon üstlenmiş ve bu değerli isimlerle söyleşiler yaparak yarınlara taşımıştır. Öksüz Çaykur Dergisi’nin 7. Sayısın (Ekim-Kasım-Aralık 1986) Kazım için Kazım Kartal ile söyleşi yapmıştı. Bu söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum:

 

ÇAY ONUN SAYESİNDE GELDİ AMA RİZELİ ONU UNUTTU

Göreve başladığınız Türkiye çay tarımının ve Çay Araştırma Enstitüsü’nün durumu ve fonksiyonu ne İdi?

Öncelikle şunu belirteyim. Türk çaycılığının gerçek önderi ve babası Prof. Ali Rıza Erten'dır. Ali Rıza Erten 1917 yılında Batum ve havalisinde yaptığı İnceleme gezisi akabinde, aynı İklim ve ekolojik koşulları taşıyan Doğu Karadeniz kıyılarında da çay yetiştirebileceğini ilk defa belirtmiş ve bu raporun Önderliğinde Rize ve havalisinde çay yetiştirme teşebbüslerine başlanılmıştır. Bu amaçla bugünkü Çay Araştırma Enstitüsü kurularak faaliyete geçilmiştir. Üzüntü ile görüyorum ki Prof. Ali Rıza Erten'ın ismi hu yörede hiç bir yere verilmemiş ve bahsedilmemiş. Bu eksikliğin giderilmesi gerekir. Türkiye’de 1924 yılından İtibaren uzun zaman çay tarımı ve imalatı Çay Enstitüsü tarafından yapılmıştır. Hakikaten çayın bölgeye tanıtıldığı ilk yıllarda bu bitkinin üreticilerce kabulü zor olmuştur. Bu zorluk da tek başına Çay Araştırma Enstitüsü'nün çalışmaları ile başarılmıştır. Düşünün ki, O zaman şimdiki gibi ulaşım imkânları yoktu. Çay Araştırma Enstitüsü’nün teknik elemanları çoğu kez saatlerce at sırtında veya yaya köy köy tüm bölgeyi gezerek köylüleri çay yetiştirilmesi için hem ikna ediyorlar, hem de, nasıl yetiştirecekleri konularında aydınlatıyorlardı. Hakikaten ilk yıllar çok zor yıllardı. Her çeşit imkânsızlık ve buna ek olarak tabiat şartlarının zorlukları ile mücadele ediyorduk. Örneğin en basitinden şunu belirteyim, bugünkü Çay Araştırma Enstitüsü ziraat bahçesini şehir merkezine bağlayan oto şose yol bile büyük mücadele vererek yaptırılmıştır. Takdir edersiniz ki, bugüne kıyasla belki de küçük bir iş ama o zor yılların şartlarında hakikaten çok önemli ve güç bir işti. Yine başka bir örnek vereyim, belirttiğim gibi, o zamanlar Çay Araştırma Enstitüsü hem çayın tarımı ile sorumlu, hem de yeni yeni yetiştirilen çay mahsulünü üreticiden satın alıp imal etme görevini üstlenmişti. Üreticiden alınan küçük miktarlardaki çay, çok ilkel metotlarla imal edilmekteydi. Örneğin, soldurma, yaş çayın tahta kerevetlere serilmesi ile kıvırma ilk başlarda elle, ayakla, daha sonra da basit kıvırmalarla yapılıyordu. Tasnif, bayağı el elekleri ile yapılırdı. Kuru çayın içindeki çöpler işçiler tarafından elle, tek tek toplanıp ayrılırdı. Tabii bu yıllarda üretim şimdikine göre çok azdı. Yaş çay üretimi artınca çay atölyeleri ve bilahare de çay fabrikaları kuruldu.

 

ÇAY RİZE’YE ZORLUKLARLA GELDİ

Sayın Kartal, Türk çaycılığına gönül vermiş önder kişilerle beraber çalıştınız. Bu konuda muhakkak ki çok değerli anılarınız vardır, bize anlatır mısınız?

Efendim hakikaten o yıllardaki çalışma arkadaşlarımızı ve günlere ait hatıraları unutmak olası değil, sevecen, sıcak hayat dolu günler ama çalışma zorluğu ve maddi imkânsızlıkların da her an belimizi büktüğü yıllar. Düşünün yapılacak o kadar çok iş varken, o kadar az eleman ve kıt imkânlarla bu işler başarılacak. O yıllarda ayrımsız herkes hakikaten büyük özveri ile çalıştı. Herkes büyük bir yardımlaşma içindeydi ve birbirine destek olurdu. Zaten böyle olmasaydı Doğu Karadeniz insanının yazgısı bu kadar kısa zamanda değiştirilemezdi. Yalnız şu hususu da belirtmek isterim; Doğu Karadeniz insanı yaradılıştan mücadeleci, yeniliğe açık ve çok çalışkan, ona getireceğiniz bir yeniliği, faydasına olan bir değişimi hemen anlayabiliyor ve size olabildiğince yardımcı oluyor. Bunun sebebi kanımca Karadenizlinin yaşamı boyunca gurbet, gurbet gezmesi devamlı yeni yerler yeni insanlarla teması ve en önemlisi de ömrünün tamamını çalışmakla geçirmesidir. Böylece görüş ufku geniş oluyor. Çünkü. Doğu Karadeniz’de doğa alabildiğince zor ve hırçın, zirai faaliyet için uygun olmayan şartları haizdir. Bu zorlu doğa şartları ile mücadele eden Karadeniz insanı da mücadeleci, yenilikçi, devamlı hareketli meziyetler edinmiştir. Bu sebepten Karadeniz için yepyeni olan çayı Karadenizli hemen benimsemiş ve kısa zamanda da geliştirmiştir. Türk çaycılığının ilk yıllardaki geçen zamanın her anı bir hatıradır. Prof. Ali Rıza Erten'in Bakanlığa verdiği Doğu Karadeniz'de çay yetiştirileceğine dair raporunu zamanın hükümeti dikkate alarak bu rapor gereğince Zihni Derin çay işlerini organize etmek üzere Zihni Derin müşavir olarak Rize’ye gönderildi. Kaderin tecellisi en son Rize Hükümet Konağı önünde trafik kazası geçirdi ve bir zaman sonra da vefat etti.

 

KÖY KÖY GEZİLDİ ÇAY TARIMI ANLATILDI

Zihni Derin hakkında iki hatıramı burada anlatayım:

Çay kampanyası başlamış, bütün teşkilat köylerde harıl harıl çalışıyor, bu arada ufak tefek şikâyetler de oluyor. Zihni Hoca bir kere daha yaprak toplama şeklinin anlatılması için, kendisi de dahil olmak üzere, bütün teşkilat elemanlarının köylere sevk edilmesini istedi. Gün tayini yapıldı. Köylere haber salındı. Günü geldiğinde elemanlar bütün köylere gidip yaprak toplama hakkında yeniden bilgi verdiler. Hoca da bunun üzerine Uzunköy’e gitti. Köylüyü toplayıp bir çay bahçesine getirdi ve toplamanın nasıl yapılacağını anlattı. Aradan bir zaman geçti, hoca bir gün merkez alım yerine uğradı, yine yaprağın kaba toplanmış olduğunu gördüğünde çok sinirlendi ve üreticileri azarlamaya başladı. Bunun üzerine üreticilerden biri çıktı, hocaya, bize ne bağırıyorsun? Bize çayın nasıl toplanacağını kimse öğretmedi ki» deyince, Hoca üreticinin hangi köyden olduğunu sordu, üretici, Uzunköy demez mi? Hoca, Pazar günü kendisinin Uzunköy’de toplama hakkında bilgi verdiğini söyleyince, üretici mahcup oldu ve özür diledi. Böylece, hoca zaman zaman üreticilerden gelen şikâyetlerin yerinde olmadığını anlamış oldu.

 

PAZAR GÜNÜ BANKA KAPALI OLUR MU?

Yine, Zihni Derin’in bir başka anısı:

Hoca, gece gündüz ve tatil tanımadan herkesin çalışmasını istedi. Uzunkaya çay atölyesine hidroelektrik yapılacak, bunun için elektrik direğine ihtiyaç görüldü. Köylülere ısmarlandı. Direkler geldi ve köylü parasını istedi. Hoca da köylülerin paralarının derhal verilmesi için mutemet rahmetli Behçet Tuzcuya emir verdi. Behçet Bey de kasasında yetecek kadar para bulunmadığını, ertesi günü bankadan çekip ödeyebileceğini söyler. Hoca kabul etmez, lüzumlu paranın bankadan hemen çekilip köylülerin parasının ödenmesinde ısrar eder, nasıl olur da Pazar günü banka kapalı olur. Bunu bir türlü çalışma şekli ve tutumu ile bağdaştıramaz.

 

EMEĞİ GEÇENLER UNUTULMAMALI

Ben Bahçe Kültürleri İstasyonu Müdürü iken, 6 aylığına 1957 yılında bir arkadaşımla birlikte Hindistan’a gittim. Oradaki incelemelerimizden sonra geri döndüğümde Prof. Sebahattin Özbek ile ilk olarak çelikle çay üretimi ve klonal seleksiyon çalışmasını ülkemizde başlattık. Gerçekten de Prof. Sebahattin Özbek’in çaya çok büyük emekleri geçmiştir. Bahçe Kültürleri İstasyonu isminin «Çay Araştırma Enstitüsü» olarak değiştirilmesini Sayın Özbek teklif etmiş ve yapmıştır. Yine Enstitü’de bilimsel araştırma çalışmaları da Prof. Dr. Sebahattin Özbek’in katkısı ile başlamıştır, diyebilirim, aynı zamanda Sayın Özbek’in teşviki ile kürsüsünden ihtisas görevi aldım ve çay üzerinde tez hazırlayarak imtihan verdim. Böylece «Meyve ve Çay Islahı Mütehassısı» unvanını aldım.

 

ÇAYIN BU DURUMA GELMESİ HAYALDI

Türk çaycılığının bugün geldiği yer, ve geleceğinin kısa bir değerlendirmesini yapar mısınız?

Efendim, değil Türkiye’de dünyada bile ülkemiz çaycılığı kadar hızlı gelişip yerleşen bir tarımsal sanayii sektörü zannederim pek azdır. İtiraf etmeliyim ki Türkiye çay tarım ve sanayiinin kısa zamanda bugünkü boyutlarına ulaşacağını hiç kimse hayal bile edemezdi. Tabii burada, ilk yıllarda Çay Araştırma Enstitüsü ve sonra da Tekel ve Çaykur'un azimli çalışmalarını belirtmek gerek. Bu başarı üreticisinden, işçi, teknisyen, mühendisine kadar herkesindir. Şu anda görülen bazı zorluklar ise kanımca aşılması hiç de zor olmayan meselelerdir. Ve ümit ediyorum, en kısa zamanda bunların üstesinden gelinecektir. Çay, yöremiz ve ülkemiz için çok parlak bir istikbal vadediyor. Değerini her zaman takdir ederek çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.

 

YILMAZ KARTAL İLE HATIRALAR

Sofuoğlu ailesinden Hüsnü Kartal’ın oğlu Kazım Kartal’ın kardeşi olan Yılmaz Kartal 1928 yılında Rize’de doğdu. İlk ve ortaokulu Rize’de tamamlayan Kartal 1945-46 Trabzon Lisesi mezunlarındandır. Babasının rahatsızlığı nedeniyle hemen iş hayatına atılan Yılmaz Kartal 3 yıl Rize Ses Sinaması’nın Müdürlüğünü yaptı. 1949 yılında İstanbul Hukuk Fakültesine girdi. İkinci sınıftan ayrılarak Harb okuluna devam eden Kartal 1953 yılında Piyade Subayı olarak Harbiye’den mezun oldu. 1960 yılında evlendi. 1953 - 1973 yılları arasında orduda çeşitli görevlerde bulunarak Albay rütbesiyle emekli oldu. Kazım Kartal’ın kardeşi Yılmaz Kartal ömrünün son dönemlerinde Rize Vakfı Müdürlüğü görevini sürdürüyordu. Rize’de asker emeklisi, gençliğinde Rize’de sosyal hayatın içinde aktif yer almış futbol oynamış değerli büyüğümüzdü. Zaman zaman kendisini ziyaret eder Rize tarihi üzerine ağabeysi Kazım Kartal üzerine uzun uzun sohbet ederdik. Şu an aramızda olmayan Kazım Kartal’ı, kardeşi Yılmaz Kartal’ı rahmetle anarken Çay tarihi ve Rize Çayına Gönül Verenler üzerine yaptığı araştırmalardan dolayı Dr. Muharrem Öksüz’e teşekkür ediyorum.

Fatih Sultan KAR / İST.

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları

PFDK Eski Başkanı Karaahmetoğlu Hayatı Kitap Oldu

 • 0
 • 0
 • 82

İçimizden biri halkın sesi Ayhan Alptekin

 • 0
 • 0
 • 145

RİZE’DEN DÜNYAYA AÇILAN PENCERE: YELKENCİLER

 • 0
 • 0
 • 101

İşte böyle bir adamdır Fehmi Memişoğlu

 • 0
 • 0
 • 123

Rize deyip geçilmez...

 • 1
 • 0
 • 272

Atma türkü geleneğinin atası

 • 0
 • 0
 • 149

Çayelili Ali Fuat Albayrak'ın ardından

 • 0
 • 0
 • 251

Pazarlılar Birliği'nde kitap tanıtımı ve imza günü

 • 0
 • 0
 • 166

Rize çayının tarihinden kesitler

 • 0
 • 0
 • 163

Türk denizcilik tarihinin unutulmaz Rizelisi

 • 0
 • 0
 • 209

Baba Reis Ekrem Orhon'dan anlamlı mektup

 • 0
 • 0
 • 216

Orhan Balta sendikacılık tarihinde iz bıraktı

 • 0
 • 0
 • 222

İkizdereli 'Gezmişoğulları'ndan: Deniz Gezmiş

 • 1
 • 0
 • 493

Servet Yardımcı: Her şey Rize'de başladı

 • 0
 • 0
 • 195

Karaahmetoğlu'ndan Yardımcı'ya tam destek

 • 0
 • 0
 • 242

Rize İyidere Sarayköylü ölümsüz bir kahraman: Kahraman Kalkavan

 • 0
 • 0
 • 218

Onların da yolu Rizespor'dan geçti

 • 0
 • 0
 • 246

Rize Belediye Eski Başkanı Ziya Çalışır

 • 0
 • 0
 • 240

Rize siyasetinin güçlü hafızası Sami Kumbasar

 • 0
 • 0
 • 274

30 KUPONA ALINMADI BU VATAN KURTULUŞ MUHACİRLİK VE RİZE

 • 0
 • 0
 • 250

Bir kentin ardında kalan! Rize'nin meşhur 'Kara Valisi' Mehmet Hurşıt Akkaya!

 • 0
 • 0
 • 255

En büyük silahı hayal gücü olan bilge bir gezgin: Cemal Gülas

 • 1
 • 0
 • 298

Mapavrili Dursun Ali Sarıoğlu

 • 0
 • 0
 • 383

Ne Söyledim Sana Ne Söyledim Hiç Oralı Olmadın

 • 0
 • 0
 • 301

Kızıldere Katliamının 52. Yılında Ardeşen Öceli Cihan Alptekin

 • 0
 • 0
 • 927

Milli Mücadelenin Unutulmaz Deniz Kahramanlığı

 • 0
 • 0
 • 285

Bizim Derenun İnsanı Abdurrahim Albayrak

 • 0
 • 0
 • 287

Elleri Kelepçeli Fenerbahçe Başkanı Ve Rize Mebusu

 • 0
 • 0
 • 350

Çayeli Haytefli Sucu Baba

 • 0
 • 0
 • 314

Size Bize Hepimize Yeter Rize'de

 • 0
 • 0
 • 267

NASIL DA ÇAPRPARDI KALPLER ŞENOL BİROL GOL DİYE

 • 0
 • 0
 • 422

SÜLEYMAN KAZMAZ’IN ANILARINDA RİZE’NİN İŞGAL YILLARI

 • 0
 • 0
 • 312

Rizeliler Hep Atasının Yanında Olmuştur

 • 1
 • 0
 • 1083

Rize Eski Valisi Kamil Nezih Okuş

 • 0
 • 0
 • 434

Bilir misin Hemşehrim Rize’nin Köylerini

 • 0
 • 0
 • 318

Çayeli’nin Eski Adının Çaybaşı Olduğunu Biliyor muydunuz?

 • 0
 • 0
 • 358

Rize İkizdere Gezmişoğullarından Deniz Gezmiş

 • 0
 • 0
 • 504

Karadeniz'in İncisi Güzellik Mabedi Rize

 • 0
 • 0
 • 363

Onu Dünya Gıpta İle İzliyor Ödüllendiriyor Ya Biz?

 • 0
 • 0
 • 401

1922 Yılında Rize

 • 0
 • 0
 • 373

Pazarspor’un 50. Yıl Etkinliği İstanbul'da Yapıldı

 • 0
 • 0
 • 336

Türk Sanat Müziğinin Yıldızı Yüksel Uzel Vefat Etti

 • 0
 • 0
 • 438

Türkiye'nin İlk Yerli Boya Üreticisi Hayırsever İş Adamı Ahmet Hamdi İshakoğlu

 • 0
 • 0
 • 378

Rize İlinin Yakın Tarihine Dair Hatıralar

 • 0
 • 0
 • 719

TÜRK SİYASETİNDE AYKIRI BİR PORTRE

 • 0
 • 0
 • 364

BİR KÜLTÜR ABİDESİ TULUMU KONUŞTURAN ADAM: REMZİ BEKAR

 • 0
 • 0
 • 462

ÜLKE YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ RİZE PAZARLILAR

 • 0
 • 0
 • 505

RİZE GÜNLERİ ÜZERİNE

 • 0
 • 0
 • 410

PAZARLILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ GENEL KURULU YAPILDI

 • 0
 • 0
 • 483

Vefatının 14. Yılı Anısına (18 Kasım 2009)

 • 0
 • 0
 • 763

Servet Yardımcı: Rize Hatıralarımızın Şehridir

 • 0
 • 0
 • 536

KAZIM KARTAL’IN RİZE ÇAY TARİHİNE KATKILARI

 • 1
 • 0
 • 662

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

 • 0
 • 0
 • 734

Futbol Sahalarının Arap Ahmet’i

 • 0
 • 0
 • 710

Çamlıhemşin Çinçivalı Murat Karayalçın’ın Anıları

 • 0
 • 0
 • 539

1946 Yılında Hazırlanan Rize Şehri Kat'i İmar Planı

 • 0
 • 0
 • 601

RİZE TURİZMİNDE POTANSİYEL VAR

 • 0
 • 0
 • 508

RİZELİ SİYASİLERİN DARBE HATIRALARI

 • 0
 • 0
 • 498

ŞAMPİYON RİZESPOR (1973-74 SEZONU)

 • 0
 • 0
 • 528

Rize Sporundan Bir Yıldız Kaydı

 • 0
 • 0
 • 573

O Artik Çok Sevdi̇ği̇ Ci̇mi̇l’i̇n Topraklarinda

 • 0
 • 0
 • 637

24 SAATTE 24 FUTBOLCU TRANSFER EDEN RİZESPOR’A SELAM OLSUN

 • 0
 • 0
 • 655

Rize'nin eskimeyen milletvekili Sami Kumbasar

 • 0
 • 0
 • 748

Nerede o eski bayramlar

 • 0
 • 0
 • 549

Rizespor Süper Lig'de Lobimiz Amatör Kümede

 • 2
 • 1
 • 679

Dönemine Damgasını Vurmuş Bir İsim

 • 0
 • 0
 • 871

Dönemine Damgasını Vurmuş Bir İsim Rize Milletvekili TBMM Başkanı Fuat Sirmen

 • 0
 • 0
 • 525

Birlikten kültür doğuyor

 • 0
 • 0
 • 556

Eski İstanbul’un Rizeli Kabadayıları

 • 2
 • 0
 • 11138

Rizespor’un unutulmaz kalecisi Sinan Yenigün

 • 0
 • 0
 • 659

Tarihinden sayfalar

 • 0
 • 0
 • 522

Yazında doğası, çayı ve insanıyla Rize-2

 • 0
 • 0
 • 580

Rize'nin ünlü futbolcuları

 • 0
 • 0
 • 706

Yazında doğası, çayı ve insanıyla Rize-1

 • 0
 • 0
 • 491

Rizeli Savcı Yusuf İzzet Akçal ve Şair Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi hatıraları

 • 0
 • 0
 • 538

Memleket Kokulu Sanatçı Emin Yağcı'nın Ardından

 • 0
 • 0
 • 555

19 Mayıs'ta Doğdu Aşkımız

 • 0
 • 0
 • 539

Gol Kralı zeki ve çevik Rizespor'u Oktay Çevik

 • 0
 • 0
 • 598

Rize Malpet'ten futbolun zirvesine baba hakkı istedi Beşiktaşlı oldu ona Arap Ahmet derlerdi

 • 0
 • 0
 • 681

Rizelilerin hemşerilik teklifini kabulünün 100. Yılı Anısına

 • 0
 • 0
 • 521

Lefter: Rizeliler'i Rize'yi hiç unutmadım

 • 1
 • 1
 • 585

Merhum Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın Rize Sevgisi

 • 0
 • 0
 • 531

Çayın Başkentinden Türkiye’nin Başkentine Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz

 • 0
 • 0
 • 466

Rize'nin il oluşunun 99. yıl anısına Lazisatan sancağından Rize vilayetine

 • 0
 • 0
 • 655

Rize'nin il oluşunun 99. yılı anısına

 • 0
 • 0
 • 617

Bir Futbol ve Rizespor Emekçisi: Zafer Numan Kanburoğlu

 • 0
 • 0
 • 489

Kurtuluşa yürek koymuş bir Rizeli Mehmet(Ağa) Ekşioğlu

 • 2
 • 0
 • 790

Türk Ordusuna Rizelilerin Hediyesi: Rize Teyyaresi

 • 0
 • 0
 • 490

Aspetli hayırsever Ali Rıza Mete'nin vefatının 7. yılı anısına

 • 1
 • 0
 • 520

Vekil Olmak/Asıl Kalmak

 • 0
 • 0
 • 494

Laz Ziya, Ziya Kalkavan

 • 1
 • 0
 • 572

Rize İlinin Bir Lobisi Yok

 • 1
 • 3
 • 889

Unutulmaz Başhekim

 • 1
 • 0
 • 550

Belediye Bloklarında Sona Yaklaşılıyor

 • 2
 • 0
 • 530

Rize Pazar Tarih Yazar

Rize ilçe ilçe ele alınmalı bir sosyo kültürel envanter çıkarılmalı.....

 • 6
 • 0
 • 792

Rize Günleri Rize'ye Yakışır Olmalı

 • 3
 • 0
 • 729

DEĞERLİ SANATKÂR VE GÖNÜL İNSANI ÇAYELİLİ HEMŞEHRİMİZ DURSUN KARACA’NIN ARDINDAN

Bir Çayeli sevdalısı. Bir İstanbul Beyefendisi. Bir cumhuriyet sevdalısı. Eski futbolcu, eski belediye başkan yardımcısı. Kalıcı eserlere imza atmış bir sanatkar ve en önemlisi gönül insanı Dursun Karaca ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

 • 0
 • 0
 • 123

Vefatının İkinci Yılı Anısına Ahmet Mesut Yılmaz ve Hatıralar

 • 0
 • 0
 • 545

BU TOPRAKLARDAN BİR CİMİLLİ İBO GEÇTİ

 • 0
 • 0
 • 1619

RİZE'NİN KAYBOLAN SEMBOLLERİ

 • 0
 • 0
 • 1844

RİZE’NİN NOSTALJİK DEĞERİ TURİST OTEL VE HATIRALAR

 • 0
 • 0
 • 2505

TURGUT KIRAN’IN ARDINDAN

 • 0
 • 0
 • 3479

RİZE BİZİMDİR VE BAŞKA RİZE YOKTUR

 • 0
 • 0
 • 2481

MÜTEVAZI BİR EFSANE: ALİ YAVUZ

 • 1
 • 0
 • 10485

ÇAY YAPRAĞI ESRA ALKAN'IN KALEMİNDEN DİLE GELDİ

 • 0
 • 0
 • 1188

RİZESPOR'UN KURULUŞ TARİHİ DEĞİŞTİRİLEMEZ

 • 0
 • 0
 • 2183

19 MAYIS TARİHİ RİZESPOR BAYRAMI OLARAK İLAN EDİLMELİDİR

 • 0
 • 0
 • 1296

RİZELİ FUTBOLCULARDAN OLUŞAN RİZESPOR TARİH YAZIYORDU

 • 0
 • 0
 • 6452

TÜRK SİYASET TARİHİNİN İKİ BEYEFENDİ İSMİ: YUSUF İZZET AKÇAL VE EROL YILMAZ AKÇAL

 • 0
 • 0
 • 3620

TÜRK SİYASETİNİN RENKLİ İSMİ: OSMAN KAVRAKOĞLU

 • 0
 • 0
 • 3736

BELEDİYECİLİĞİN BABASI: AYTEKİN KOTİL

 • 0
 • 0
 • 1523

NE RİZE’DE VEFA İSİMLİ BİR SEMT NE DE RİZELİ DE VEFA VAR

 • 0
 • 0
 • 1156

KOCA KAPTAN GÜRSEL AKSEL, RİZESPOR VE VEFA

 • 0
 • 0
 • 930

OLİMPİYAT VE DÜNYA ŞAMPİYONU RİZE’NİN GURURU: KAZIM AYVAZ

 • 0
 • 0
 • 1284

ATATÜRK’ÜN KADIM DOSTU RİZELİ MATARACI MEHMET EFENDİ

 • 1
 • 0
 • 1951

RİZE ESKİ HÜKÜMET TABİBİ: DOKTOR MEHMET ALİ GÜVEN

 • 0
 • 0
 • 1136

GERİYE HOŞ BİR SEDA KALDI

 • 0
 • 0
 • 1034

RİZELİLERİN DERVİŞ ALİ’Sİ

 • 0
 • 0
 • 981

YEŞİL MAVİ RENKLER DÜNDAR AKDENİZ’İN ARMAĞANI

 • 0
 • 0
 • 1309

TURGUT AKSOY’UN ARDINDAN: ÖZEL İNSANDI, GÜZEL İNSANDI

 • 0
 • 0
 • 1224

AZMİ KANDEMİR YAŞAYAN TARİHTİR

 • 0
 • 0
 • 1226

ÜÇ GÜZEL ADAM VE ÜÇEL

 • 0
 • 0
 • 877

TÜRK SİYASET TARİHİNİN RENKLİ İSMİ ALİ TOPUZ'UN ARDINDAN

 • 0
 • 0
 • 856

SİYASETTE SOL KANAT FUTBOLDA STOPER: ALPER TAŞ

 • 0
 • 0
 • 795

'BİZİM SASU' CENGİZ SARIOĞLU

 • 0
 • 0
 • 1044

RİZE ÇAYINA ADANAN BİR ÖMÜR: MEHMET ZİHNİ DERİN

 • 0
 • 0
 • 975

RİZE SİYASET TARİHİNDEN RENKLİ BİR POTRE: MEHMET TALAT DOĞAN

 • 0
 • 0
 • 844