Fatih Sultan KAR

ÜLKE YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ RİZE PAZARLILAR

 • 0
 • 0
 • 505

Rize’nin Pazar ilçesi her dönem ülke yönetiminde söz sahibi olan isimler yetiştirmiştir. Hocaların Hocası olarak anılan Tahsin Bekir Balta, Ülkemizi Lozan’da temsil eden Ahmet Muhtar Çilli ve İki dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan (halen görevde) Osman Aşkın Bak Rize Pazarlı’dır. Pazar’dan daha nice isimler yetişmiştir. Ünlü siyasetçi Ahmet Tahtakılıç’ın yolu da Pazar’dan geçmiştir.

O BİR ATİNALI (RİZE PAZARLI)

HOCALARIN HOCASI PROF. DR TAHSİN BEKİR BALTA
1902 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğmuştur. Orta öğrenimini Trabzon Lisesi’nde tamamlayan Prof. Balta, 1927 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’ni “Pekiyi” derece ile bitirmiştir. Daha sonra doktora öğrenimi için Almanya'ya giderek, 1937 yılında Berlin Hukuk Fakültesi’nden Hukuk Doktoru unvanı almıştır. Yurda döndükten sonra üniversite öğretim üyeliğine Siyasal Bilgiler Okulu’nda Esasiye Hukuku öğretmeni olarak başlamıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve Ankara Hukuk Fakültesi’nde Esasiye Hukuku, Amme Hukuku ve İdare Hukuku dersleri okutan Prof. Balta ölümüne kadar her iki fakültedeki idare hukuku kürsülerinin yöneticiliğini de yapmıştır. Balta aynı zamanda Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsü’nün de müdürü bulunuyordu. 1943-1950 yılları arasında Rize milletvekili olarak parlamentoda bulunan Balta, 1946-1947 arasında Çalışma Bakanlığı, 1947-1948 arasında da Ekonomi Bakanlığı görevlerini başarıyla yerine getirmiştir. 1929-1950 yılları arasında Avrupa Konseyi İstişare Meclisi’nde Türkiye'yi temsil etmiştir. 1963 yılında Avrupa İnsan Hakları Komisyonu üyeliğine seçilen Prof. Balta merkezi Brüksel'de bulunan, Milletlerarası İdari İlimler Enstitüsü’nün yürütme kurulu ve son olarak da ikinci başkanlığı görevlerinde bulunuyordu. 26 Temmuz 1970 tarihinde vefat etti. Prof. Balta Almanca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca dillerini biliyordu.

ARDINDA NE SÖYLEMİŞLERİ

SİYASETTE DÜRÜTLÜK VE AHLAK ÖZEL VASIFLARIYDI

DERİN DÜNYA GÖRÜŞÜ VE İNSAN SEVGİSİ VARDI

HİÇ FASOSU OLMADI
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü: Sayın Profesör, büyük yerinin boşluğundan toplumumuzun ne kadar sarsılacağını tahmin edemezdi. Bilimde, politikada, açık ve berrak görme, kendisine güvenir sağlam bir bilgi hükmü, bilim ve siyasette dürüstlük ve ahlâk özel vasıflarıydı. Tahsin Bekir Balta’yı daima hatırlayacağız.

CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit: Profesör Balta'nın siyasal kişiliği ve devrimciliği, sağlam bir bilgi temeline olduğu kadar, ileri bir sosyal anlayışa, geniş bir dünya görüşüne ve engin bir insan sevgisine de dayanırdı. Profesör Balta'nın görüşleri, kaygıları silen bir ışık olmuş, tartışmaları kesin bir ağırlık taşımıştır.

Ulus Gazetesi 26 Temmuz 1970
Doç.Dr. Mukbil Özyörük: Prof. Balta, 1943'te siyasete atılmış, daha doğrusu, o devrin usulüne göre, akranı bazı meslektaşları gibi parlâmentoya devşirilmişti. Uzun süre, değişik bakanlıklarda bulundu; hiçbirinde falso vermedi, pot kırmadı. Bir politikacı değil, bir devlet adamıydı. 1950 yılında üniversiteye köklü bilginliğine devlet adamlığını da eklemiş olarak, okuttuğu Kamu Hukuku derslerinin nazariyatına, vakur ve başarılı bir devlet adamlığının tecrübe ve olgunluklarını da ekleyerek döndü.

Cumhuriyet Gazetesi 23 Temmuz 1970

CHURCHİLL; BALTA’YA HAYRANDI
Kasım Gülek: Devrin en büyük Hukuk bilginlerinden Profesör Martin Wolff, seminerde Balta'dan bahsederken “Dünya çapında bir zekâ ve bilgi hazinesi” der, talebelerine misal gösterirdi. Dünya çapında bir ilim adamı olmuştu. Ankara Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerindeki öğretim faaliyeti dışında Oxford'ta, Berlin'de, Paris'te tanınırdı, oralarda konferanslar vermişti. Dünya dergilerinde yazıları çıkmıştı. Churchill, Herriot, Schumann, Tahsin Bekir Balta'yı pek beğenirlerdi. Vefası sonsuzdu.

TÜRKİYE’Yİ LOZAN’DA TEMSİL EDEN

RİZE PAZARLI AHMET MUHTAR ÇİLLİ
“Hicaz Demir Yolları’nı yapan Rizeli Türk” olarak tarihe adını yazdırdı. Lozan Barış Konferansı’nın birinci dönem çalışmalarına katılan TBMM temsilcilerindendi. Uluslararası pek çok başarıya imza atan Ahmet Muhtar Çilli ile ilgili bilgilere ulaşmak için akrabası olan ve bir dönem İETT Genel Müdürlüğü görevini vekâleten yürütmüş olan Yalçın Kaya Çilli’den yardım istedik.

PAZAR’DA DOĞDU TRABZON’DAN MEBUS OLDU
Ahmet Muhtar Çilli; 1871 yılında Rize Pazar Sivrikale köyünde doğdu. Babası İbrahim Bey, annesi Ayşe Hanım’dır. 1885 yılında İstanbul Yüksek Mühendis Okulu’ndan mezun oldu. 26 Haziran 1896 tarihinde İzmir-Kasaba Demiryolu hattına tamirat mühendisi olarak atandı. 1900 yılında Hicaz Demiryolu mühendisliğine, 15 Kasım 1909 tarihinde Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları Genel Müdürlüğü’ne, daha sonra Hicaz Demiryolları Genel Müdürlüğü’ne atandı. 1914 yılında Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na yükseldi. 1920 yılı başında Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na Trabzon’dan mebus seçildi ve müsteşarlığı bıraktı. Meclis-i Mebusan’ın dağılmasından sonra bir süre açıkta kaldı. 1921’de Bayındırlık Bakanlığı’nca Doğu Anadolu Demiryolları İstikşaf ve İnşaat Baş Mühendisliği’ne getirildi. Bu görevde iken, TBMM’nin ikinci dönem seçimlerine katıldı. 15 Ağustos 1923 tarihinde yapılan seçimde 561 oy alarak Trabzon’dan milletvekili seçildi. Mazbatası 19.08.1923 tarihinde onaylandı. Muvazenet Maliye, Nafıa ve Divanı Muhasebat Komisyonları’nda çalıştı. Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı’na ve Divanı Muhasebat Komisyonu Kâtipliği’ne seçildi. 16 Ekim 1923 tarihinde Bayındırlık Bakanlığı’na seçildi. Rusya ile yapılan Ticaret ve Konsolosluk Sözleşmesi görüşmelerine Bakanlar Kurulu’nca delege atandı. 12 Kasım 1923-28 Ocak 1924 tarihleri arasında Bayındırlık Bakanlığı yaptı. Beyoğlu ve Üsküdar vilayetlerinin kaza olması, Trabzon-Erzurum Demiryolu‘nun yapımı, Zaptiye Nizamnamesi, Hidemat-ı Vataniye ve Trabzon - Rize illerine ithal olunacak mısır konularında kanun teklifleri verdi. Değişik konularda altı önergesi; genel kurulda yetmiş sekiz değişik konuda, iki yüz bir konuşması; Ankara Şehremaneti Fen Heyeti’nin istifa nedeni; Dârül Muallimat’a yapılan dans ve saray eşyaları hakkında soru önergeleri vardır. Gülendam Ayşe ile evli, Emine (Sahire), İbrahim Haldun ve Fatma Behire’nin babasıydı. 5 Kasım 1958 tarihinde İstanbul’da vefat etti

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK
11 Ekim 1966’da İstanbul Üsküdar'da doğdu. Aslen Rize Pazar Derinsu köyündendir. Baba adı Muhittin, anne adı Fatma'dır. İTÜ Makine Fakültesi’ni bitirdi. Nottingham Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını yaptı. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk-İran İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yaptı. İTO meclis üyeliğine seçildi. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kasımpaşa Spor Kulübü genel sekreterliği, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, TFF Genel Kurul delegeliği, Profesyonel Kurul ve Dış İlişkiler Kurulu üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü genel sekreterliği, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimde İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 24. dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Sonbahar Genel Kurulu esnasında Bilim ve Teknoloji Komitesi Enerji ve Çevre Güvenliği Alt Komite Raportörlüğü’ne seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu sözcüsü ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25, 26 ve 27. Dönemde Rize Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bak (19 Temmuz 2017-10 Temmuz 2018) tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinde bulundu. 4 Haziran 2023 tarihinden bu yana da 2. Kez Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve dört çocuk babasıdır.

BAKAN BAK’TAN HATIRALAR

OKULU BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

LİSE YILLARINDA GARSONLUK YAPTI, ÇORAP AYAKKABI SATTI

ERDOĞAN İLE TANIŞMASI DÖNÜM NOKTASI OLDU

DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONU TAKIMIN GENEL SEKRETERİ

HÜSEYİN YANGIN VE PAZARLI OLMAK
Çocukluk yıllarım Beyoğlu ilçesinin Kasımpaşa semtinde geçti. Babam Deniz Dikimevi’nde terzi olarak çalışıyordu. Kaptanpaşa Mahallesi’nde bir evde kiracı olarak oturuyorduk. İlkokulu Kaptanpaşa İlkokulu’nda tamamladım. Kasımpaşa Orbay Ortaokulu’nu birincilikle bitirdim. 1980 yılının Eylül ayında devlet parasız yatılı sınavlarını kazanarak Kabataş Erkek Lisesi’ne kaydoldum. Lise yıllarında yaz tatillerinde garsonluk yaparak, işportada çorap ve ayakkabı satarak aile bütçesine katkıda bulunuyordum. Recep Tayip Erdoğan, mahallemizin futbol takımında oynuyordu ve herkes tarafından çok seviliyordu. Siyasetin içinde aktif olarak yer alıyordu. Bana sporculuğu ve siyaseti sevdiren ve bir yaşam tarzı olarak benimsememe neden olan en önemli kişidir. O dönemlerde İETT’de çalışmakta ve İETT futbol takımında futbol oynamaktaydı. Semtten büyüklerimiz İETT’nin maçlarına giderken ben de zaman zaman maçlara giderek Tayyip Erdoğan’ı izleme fırsatı bulurdum. Lise yıllarında mahallemizin İstanbul Amatör Kümede yer alan Erokspor Kulübü’nde genç takımda futbol oynamaya başladım. Bir yandan da Erokspor Kulübü’nün sicil lisans işlerini takip ediyordum. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazanarak üniversite hayatına başladım. Üniversite yıllarında Kasımpaşa Erokspor Kulübü’nde yöneticilik yapıyordum. İstanbul Amatör Futbol Ajanlığında tertip komitesi üyelikleri görevlerinde bulundum. Üniversite yıllarında hafta sonları Tahtakale’de seyyar tezgâhlarda satış yapıyor veya öğrencilere özel matematik, fizik, kimya dersleri veriyordum. Bu arada siyasetin içinde yer alıyorduk. Refah Partisi seçim çalışmalarında Tayyip ağabeyin yanında toplantılara ve konferanslara katılıyorduk. Çeşitli akademik kariyerin ardından 1994 - 2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün genel sekreterlik görevini yürüttüm. Bu sürede başta güreş olmak üzere amatör branşlarda şampiyon sporcuların yetişmesinde ve kulüp olarak Avrupa ve Dünya kulüpler şampiyonluklarının kazanılmasında aktif rol aldım. 1996 Atlanta, 2000 Sidney Olimpiyatları’nda başarılara imza attık. Türkiye Futbol Federasyonu’nda genel kurul delegeliği, profesyonel kurul ve dış ilişkiler kurulu üyelikleri görevlerini yürüttüm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İDO ve ULAŞIM A.Ş. şirketlerinde yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Özel sektörde çalıştım. 2007 yılı Mart ayında özerkliğe adım atan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı’na seçildim.  Güreş Federasyonu’nun kurumsallaşması ve altyapının güçlendirilmesi için projeler ürettim.  2008 yılında Pekin’de yapılan Olimpiyat Oyunları’na güreş kafilesinin başkanı olarak katıldım. 2009 yılı Şubat ayında yapılan genel kurulda ikinci kez Güreş Federasyonu Başkanı olarak seçildim. Aynı yıl Eylül ayında Danimarka’da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde Türk milli takımı dünya şampiyonu oldu. Federasyon Başkanlığı dönemimde yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde çok sayıda Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcunun yetiştirilmesinde önemli katkılar sağladık. İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü’nde görev yaparken Pazarspor ile bir hazırlık maçında değerli başkanımız Hüseyin Yangın ile tanıştık. Bana “Pazar’da evin var mı?” diye. Ben de “yok” deyince, “Pazarlı olmak için önce bir ev yapacaksın” dedi. Hakikaten doğruydu. Biz de bir ev yaptık ve Pazarlı olduk. Pazarspor’u hep takip ediyorum. Rize’den, Pazar ilçemden, köyüm Derinsu’dan hiç kopmadım. Her yıl birkaç defa ilçeme ve köyüme giderim. Babam senenin sekiz ayı köyde kalır.

Fatih Sultan KAR / İST.

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları

PFDK Eski Başkanı Karaahmetoğlu Hayatı Kitap Oldu

 • 0
 • 0
 • 82

İçimizden biri halkın sesi Ayhan Alptekin

 • 0
 • 0
 • 145

RİZE’DEN DÜNYAYA AÇILAN PENCERE: YELKENCİLER

 • 0
 • 0
 • 101

İşte böyle bir adamdır Fehmi Memişoğlu

 • 0
 • 0
 • 123

Rize deyip geçilmez...

 • 1
 • 0
 • 272

Atma türkü geleneğinin atası

 • 0
 • 0
 • 149

Çayelili Ali Fuat Albayrak'ın ardından

 • 0
 • 0
 • 251

Pazarlılar Birliği'nde kitap tanıtımı ve imza günü

 • 0
 • 0
 • 166

Rize çayının tarihinden kesitler

 • 0
 • 0
 • 163

Türk denizcilik tarihinin unutulmaz Rizelisi

 • 0
 • 0
 • 209

Baba Reis Ekrem Orhon'dan anlamlı mektup

 • 0
 • 0
 • 216

Orhan Balta sendikacılık tarihinde iz bıraktı

 • 0
 • 0
 • 222

İkizdereli 'Gezmişoğulları'ndan: Deniz Gezmiş

 • 1
 • 0
 • 493

Servet Yardımcı: Her şey Rize'de başladı

 • 0
 • 0
 • 195

Karaahmetoğlu'ndan Yardımcı'ya tam destek

 • 0
 • 0
 • 242

Rize İyidere Sarayköylü ölümsüz bir kahraman: Kahraman Kalkavan

 • 0
 • 0
 • 218

Onların da yolu Rizespor'dan geçti

 • 0
 • 0
 • 246

Rize Belediye Eski Başkanı Ziya Çalışır

 • 0
 • 0
 • 240

Rize siyasetinin güçlü hafızası Sami Kumbasar

 • 0
 • 0
 • 274

30 KUPONA ALINMADI BU VATAN KURTULUŞ MUHACİRLİK VE RİZE

 • 0
 • 0
 • 250

Bir kentin ardında kalan! Rize'nin meşhur 'Kara Valisi' Mehmet Hurşıt Akkaya!

 • 0
 • 0
 • 255

En büyük silahı hayal gücü olan bilge bir gezgin: Cemal Gülas

 • 1
 • 0
 • 298

Mapavrili Dursun Ali Sarıoğlu

 • 0
 • 0
 • 383

Ne Söyledim Sana Ne Söyledim Hiç Oralı Olmadın

 • 0
 • 0
 • 301

Kızıldere Katliamının 52. Yılında Ardeşen Öceli Cihan Alptekin

 • 0
 • 0
 • 927

Milli Mücadelenin Unutulmaz Deniz Kahramanlığı

 • 0
 • 0
 • 285

Bizim Derenun İnsanı Abdurrahim Albayrak

 • 0
 • 0
 • 287

Elleri Kelepçeli Fenerbahçe Başkanı Ve Rize Mebusu

 • 0
 • 0
 • 350

Çayeli Haytefli Sucu Baba

 • 0
 • 0
 • 313

Size Bize Hepimize Yeter Rize'de

 • 0
 • 0
 • 266

NASIL DA ÇAPRPARDI KALPLER ŞENOL BİROL GOL DİYE

 • 0
 • 0
 • 422

SÜLEYMAN KAZMAZ’IN ANILARINDA RİZE’NİN İŞGAL YILLARI

 • 0
 • 0
 • 312

Rizeliler Hep Atasının Yanında Olmuştur

 • 1
 • 0
 • 1082

Rize Eski Valisi Kamil Nezih Okuş

 • 0
 • 0
 • 434

Bilir misin Hemşehrim Rize’nin Köylerini

 • 0
 • 0
 • 318

Çayeli’nin Eski Adının Çaybaşı Olduğunu Biliyor muydunuz?

 • 0
 • 0
 • 358

Rize İkizdere Gezmişoğullarından Deniz Gezmiş

 • 0
 • 0
 • 504

Karadeniz'in İncisi Güzellik Mabedi Rize

 • 0
 • 0
 • 363

Onu Dünya Gıpta İle İzliyor Ödüllendiriyor Ya Biz?

 • 0
 • 0
 • 401

1922 Yılında Rize

 • 0
 • 0
 • 372

Pazarspor’un 50. Yıl Etkinliği İstanbul'da Yapıldı

 • 0
 • 0
 • 336

Türk Sanat Müziğinin Yıldızı Yüksel Uzel Vefat Etti

 • 0
 • 0
 • 438

Türkiye'nin İlk Yerli Boya Üreticisi Hayırsever İş Adamı Ahmet Hamdi İshakoğlu

 • 0
 • 0
 • 378

Rize İlinin Yakın Tarihine Dair Hatıralar

 • 0
 • 0
 • 719

TÜRK SİYASETİNDE AYKIRI BİR PORTRE

 • 0
 • 0
 • 364

BİR KÜLTÜR ABİDESİ TULUMU KONUŞTURAN ADAM: REMZİ BEKAR

 • 0
 • 0
 • 462

ÜLKE YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ RİZE PAZARLILAR

 • 0
 • 0
 • 505

RİZE GÜNLERİ ÜZERİNE

 • 0
 • 0
 • 410

PAZARLILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ GENEL KURULU YAPILDI

 • 0
 • 0
 • 482

Vefatının 14. Yılı Anısına (18 Kasım 2009)

 • 0
 • 0
 • 763

Servet Yardımcı: Rize Hatıralarımızın Şehridir

 • 0
 • 0
 • 536

KAZIM KARTAL’IN RİZE ÇAY TARİHİNE KATKILARI

 • 1
 • 0
 • 661

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

 • 0
 • 0
 • 734

Futbol Sahalarının Arap Ahmet’i

 • 0
 • 0
 • 710

Çamlıhemşin Çinçivalı Murat Karayalçın’ın Anıları

 • 0
 • 0
 • 539

1946 Yılında Hazırlanan Rize Şehri Kat'i İmar Planı

 • 0
 • 0
 • 601

RİZE TURİZMİNDE POTANSİYEL VAR

 • 0
 • 0
 • 508

RİZELİ SİYASİLERİN DARBE HATIRALARI

 • 0
 • 0
 • 498

ŞAMPİYON RİZESPOR (1973-74 SEZONU)

 • 0
 • 0
 • 527

Rize Sporundan Bir Yıldız Kaydı

 • 0
 • 0
 • 572

O Artik Çok Sevdi̇ği̇ Ci̇mi̇l’i̇n Topraklarinda

 • 0
 • 0
 • 636

24 SAATTE 24 FUTBOLCU TRANSFER EDEN RİZESPOR’A SELAM OLSUN

 • 0
 • 0
 • 655

Rize'nin eskimeyen milletvekili Sami Kumbasar

 • 0
 • 0
 • 748

Nerede o eski bayramlar

 • 0
 • 0
 • 549

Rizespor Süper Lig'de Lobimiz Amatör Kümede

 • 2
 • 1
 • 679

Dönemine Damgasını Vurmuş Bir İsim

 • 0
 • 0
 • 871

Dönemine Damgasını Vurmuş Bir İsim Rize Milletvekili TBMM Başkanı Fuat Sirmen

 • 0
 • 0
 • 525

Birlikten kültür doğuyor

 • 0
 • 0
 • 556

Eski İstanbul’un Rizeli Kabadayıları

 • 2
 • 0
 • 11137

Rizespor’un unutulmaz kalecisi Sinan Yenigün

 • 0
 • 0
 • 659

Tarihinden sayfalar

 • 0
 • 0
 • 522

Yazında doğası, çayı ve insanıyla Rize-2

 • 0
 • 0
 • 580

Rize'nin ünlü futbolcuları

 • 0
 • 0
 • 705

Yazında doğası, çayı ve insanıyla Rize-1

 • 0
 • 0
 • 491

Rizeli Savcı Yusuf İzzet Akçal ve Şair Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi hatıraları

 • 0
 • 0
 • 538

Memleket Kokulu Sanatçı Emin Yağcı'nın Ardından

 • 0
 • 0
 • 555

19 Mayıs'ta Doğdu Aşkımız

 • 0
 • 0
 • 539

Gol Kralı zeki ve çevik Rizespor'u Oktay Çevik

 • 0
 • 0
 • 597

Rize Malpet'ten futbolun zirvesine baba hakkı istedi Beşiktaşlı oldu ona Arap Ahmet derlerdi

 • 0
 • 0
 • 681

Rizelilerin hemşerilik teklifini kabulünün 100. Yılı Anısına

 • 0
 • 0
 • 521

Lefter: Rizeliler'i Rize'yi hiç unutmadım

 • 1
 • 1
 • 585

Merhum Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın Rize Sevgisi

 • 0
 • 0
 • 530

Çayın Başkentinden Türkiye’nin Başkentine Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz

 • 0
 • 0
 • 466

Rize'nin il oluşunun 99. yıl anısına Lazisatan sancağından Rize vilayetine

 • 0
 • 0
 • 655

Rize'nin il oluşunun 99. yılı anısına

 • 0
 • 0
 • 617

Bir Futbol ve Rizespor Emekçisi: Zafer Numan Kanburoğlu

 • 0
 • 0
 • 489

Kurtuluşa yürek koymuş bir Rizeli Mehmet(Ağa) Ekşioğlu

 • 2
 • 0
 • 788

Türk Ordusuna Rizelilerin Hediyesi: Rize Teyyaresi

 • 0
 • 0
 • 489

Aspetli hayırsever Ali Rıza Mete'nin vefatının 7. yılı anısına

 • 1
 • 0
 • 519

Vekil Olmak/Asıl Kalmak

 • 0
 • 0
 • 494

Laz Ziya, Ziya Kalkavan

 • 1
 • 0
 • 571

Rize İlinin Bir Lobisi Yok

 • 1
 • 3
 • 889

Unutulmaz Başhekim

 • 1
 • 0
 • 550

Belediye Bloklarında Sona Yaklaşılıyor

 • 2
 • 0
 • 530

Rize Pazar Tarih Yazar

Rize ilçe ilçe ele alınmalı bir sosyo kültürel envanter çıkarılmalı.....

 • 6
 • 0
 • 791

Rize Günleri Rize'ye Yakışır Olmalı

 • 3
 • 0
 • 729

DEĞERLİ SANATKÂR VE GÖNÜL İNSANI ÇAYELİLİ HEMŞEHRİMİZ DURSUN KARACA’NIN ARDINDAN

Bir Çayeli sevdalısı. Bir İstanbul Beyefendisi. Bir cumhuriyet sevdalısı. Eski futbolcu, eski belediye başkan yardımcısı. Kalıcı eserlere imza atmış bir sanatkar ve en önemlisi gönül insanı Dursun Karaca ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

 • 0
 • 0
 • 123

Vefatının İkinci Yılı Anısına Ahmet Mesut Yılmaz ve Hatıralar

 • 0
 • 0
 • 545

BU TOPRAKLARDAN BİR CİMİLLİ İBO GEÇTİ

 • 0
 • 0
 • 1618

RİZE'NİN KAYBOLAN SEMBOLLERİ

 • 0
 • 0
 • 1843

RİZE’NİN NOSTALJİK DEĞERİ TURİST OTEL VE HATIRALAR

 • 0
 • 0
 • 2505

TURGUT KIRAN’IN ARDINDAN

 • 0
 • 0
 • 3478

RİZE BİZİMDİR VE BAŞKA RİZE YOKTUR

 • 0
 • 0
 • 2480

MÜTEVAZI BİR EFSANE: ALİ YAVUZ

 • 1
 • 0
 • 10485

ÇAY YAPRAĞI ESRA ALKAN'IN KALEMİNDEN DİLE GELDİ

 • 0
 • 0
 • 1188

RİZESPOR'UN KURULUŞ TARİHİ DEĞİŞTİRİLEMEZ

 • 0
 • 0
 • 2183

19 MAYIS TARİHİ RİZESPOR BAYRAMI OLARAK İLAN EDİLMELİDİR

 • 0
 • 0
 • 1296

RİZELİ FUTBOLCULARDAN OLUŞAN RİZESPOR TARİH YAZIYORDU

 • 0
 • 0
 • 6452

TÜRK SİYASET TARİHİNİN İKİ BEYEFENDİ İSMİ: YUSUF İZZET AKÇAL VE EROL YILMAZ AKÇAL

 • 0
 • 0
 • 3620

TÜRK SİYASETİNİN RENKLİ İSMİ: OSMAN KAVRAKOĞLU

 • 0
 • 0
 • 3736

BELEDİYECİLİĞİN BABASI: AYTEKİN KOTİL

 • 0
 • 0
 • 1522

NE RİZE’DE VEFA İSİMLİ BİR SEMT NE DE RİZELİ DE VEFA VAR

 • 0
 • 0
 • 1155

KOCA KAPTAN GÜRSEL AKSEL, RİZESPOR VE VEFA

 • 0
 • 0
 • 930

OLİMPİYAT VE DÜNYA ŞAMPİYONU RİZE’NİN GURURU: KAZIM AYVAZ

 • 0
 • 0
 • 1284

ATATÜRK’ÜN KADIM DOSTU RİZELİ MATARACI MEHMET EFENDİ

 • 1
 • 0
 • 1951

RİZE ESKİ HÜKÜMET TABİBİ: DOKTOR MEHMET ALİ GÜVEN

 • 0
 • 0
 • 1136

GERİYE HOŞ BİR SEDA KALDI

 • 0
 • 0
 • 1033

RİZELİLERİN DERVİŞ ALİ’Sİ

 • 0
 • 0
 • 980

YEŞİL MAVİ RENKLER DÜNDAR AKDENİZ’İN ARMAĞANI

 • 0
 • 0
 • 1309

TURGUT AKSOY’UN ARDINDAN: ÖZEL İNSANDI, GÜZEL İNSANDI

 • 0
 • 0
 • 1224

AZMİ KANDEMİR YAŞAYAN TARİHTİR

 • 0
 • 0
 • 1226

ÜÇ GÜZEL ADAM VE ÜÇEL

 • 0
 • 0
 • 877

TÜRK SİYASET TARİHİNİN RENKLİ İSMİ ALİ TOPUZ'UN ARDINDAN

 • 0
 • 0
 • 856

SİYASETTE SOL KANAT FUTBOLDA STOPER: ALPER TAŞ

 • 0
 • 0
 • 795

'BİZİM SASU' CENGİZ SARIOĞLU

 • 0
 • 0
 • 1043

RİZE ÇAYINA ADANAN BİR ÖMÜR: MEHMET ZİHNİ DERİN

 • 0
 • 0
 • 975

RİZE SİYASET TARİHİNDEN RENKLİ BİR POTRE: MEHMET TALAT DOĞAN

 • 0
 • 0
 • 844