Av. Sinan USTAOĞLU

Muris Muvazaasının Kabul Görmediği Durumlar

 • 3
 • 0
 • 900

Miras bırakanların çeşitli nedenlerle mirasçılarından mal kaçırması söz konusu olabilmektedir. Bu mal kaçırma, miras bırakan ve sözleşmenin karşı tarafının görünürde bir sözleşme yapması ancak bu sözleşmenin arkasına asıl niyetlerini içeren başka bir sözleşmeyi gizlemesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Muris muvazaası olarak adlandırılan bu durum kanunlarımızda yer almamakla birlikte uygulamada sıkça rastlanan bir olgudur. Muris muvazaası terimi, Yargıtay içtihatlarıyla hukuk sistemimize girmiştir. Kişiler, ülke ve yörenin gelenek ve göreneklerinin, toplumsal eğilimlerin etkisi ile muvazaalı sözleşmeler yapmışlar veya yapmak zorunda kalmışlardır.

Muris muvazaası, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 01.04.1974 tarihinde verdiği 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararıyla hukukumuza girmiştir. 74 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararındaki esaslar yine Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 22.05.1987 tarihinde verdiği 4/5 sayılı kararıyla teyit edilmiştir.

16.03.1990 tarihli 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme kararında da içtihat değişikliğine yer olmadığı yönünde karar verilmiş ve “muris muvazaası” kavramı kurumsallaşmıştır.

Uygulamada çok sık karşımıza çıkan bir konu olan muris muvazaası davalarında, aşağıdaki hallerin varlığı halinde murisin iradesinin yahut işlemin muris muvazaası olduğundan bahsedilemeyecektir.

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları

Kat Mülkiyeti Kanuna Tabi Ana Taşınmazlarda Ortak Yere Müdahale ve Ecrimisil

 • 0
 • 0
 • 1161

İşçinin Sık Sık Rapor Almasının Hukuki Sonuçları

 • 0
 • 0
 • 903

Muris Muvazaasının Kabul Görmediği Durumlar

 • 3
 • 0
 • 900

Kira Uyuşmazlıklarında Yeni Dönem Zorunlu Arabuluculuk

 • 3
 • 0
 • 824

Konut ve çatılı işyeri kiralarında tahliye sebepleri

 • 1
 • 0
 • 2884

Depremin Etkisi İçimizde Olmalı Dilimizde Değil

Mutlu bir çiftin fotoğraflarını paylaşsam yol arkadaşını kaybedeni üzebilirim

 • 8
 • 0
 • 924

Kavga etmeden boşanmak, aile arabuluculuğu ile mümkün mü ?

 • 0
 • 0
 • 1119