İYİDERE KAYMAKAMLIĞI

İYİDERE KAYMAKAMLIĞI

  • 0
  • 0

YIKIM İŞİ VE YIKIM KARŞILIĞI YAPILACAK İNŞAAT ENKAZI SATIŞI

İYİDERE KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) (İLAN)  
I.BÖLÜM                                                                                                                  YIKIM İŞİ VE YIKIM KARŞILIĞI YAPILACAK İNŞAAT ENKAZI SATIŞI          
SIRA NO İŞİN NİTELİĞİ İL/İLÇE MAHALLESİ / KÖYÜ ADA  -  PARSEL TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 İnşaat Enkaz Satışı (Yıkım İşi Karşılığı) Rize / İyidere Fethiye Mahallesi 143 ADA 1 PARSEL / 143 ADA 2 PARSEL 650.000,00TL 195.000,00TL 24.04.2024 10:00
II.BÖLÜM                                                                                                                                                 SATIŞI YAPILACAK TAŞITLAR            
SIRA NO BULUNDUĞU YER MARKASI PLAKA NO CİNSİ TİPİ MODELİ ŞASİ NO FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kavalcı Otomotiv Renault 53 DH 112 Otomobil R12TX 2000 VF1L1790521605781 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 50.000,00TL 15.000,00 24.04.2024 11:00

Açıklamalar:
1- Yukarıda I.Bölümdeki yıkım karşılığı yapılacak inşaat enkazı ve II.Bölümdeki  taşınırlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, İyidere Kaymakamlık Hizmet Binasında teşekkül eden (Fethiye Mah., Yalıboyu Cd. No:5, 53600 İyidere/Rize) İyidere Kaymakamlığına ait İhale Komisyonu huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin İhale saatine kadar;
a) Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)      
b) Tebligat için Türkiyede' adres beyan etmeleri.
c) Gerçek kişilerin  nüfus cüzdanı sureti, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde  alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilikerinin ise tüzel kişilik  adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını belirtir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
d) Yıkım karşılığı yapılacak inşaat enkaz satış ihalesi için gerçek ve tüzel kişilerin Yapı Mütahitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmeliğin "Yıkım İşleri Müteahhitliği" başlıklı 14/A maddesine göre Y2 Belgesine sahip olduklarını gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
3- Yıkım karşılığı yapılacak inşaat enkazı işi ve taşınırların satışlarına ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İyidere Kaymakamlık Hizmet Binasında (Milli  Emlak Şefliğinde) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.    
4- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce, Komisyona ulaşması şarttır.  
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.   
7- Yıkım karşılığı yapılacak inşaat enkaz satışı bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır. 
8- Araç satış bedeli üzerinden Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacaktır. Aracın alıcısı tarafından yaptırılacak Trafik Tescili ve muayenesi esnasında doğacak her türlü vergi, resim, harç ve para cezaları alıcıya aittir. İnşaat Enkaz Satışı bedeli üzerinden KDV alınmayacaktır.
9- Bu İhaleye ilişkin bilgiler; rize.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri: www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.                                                            

Haber :

Yorum Yap

Rize’de gençlik haftası etkinlikleri düzenlenecek

Rize’de gençlik haftası etkinlikleri düzenlenecek

  • 0
  • 0
Boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldüren kişi intihar etti

Boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldüren kişi intihar etti

  • 0
  • 0

1930'da Rize'de ilk matbaa ve gazeteyi açan kişi?