RİZE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

RİZE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

  • 0
  • 0

RİZE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)  İLAN
I.BÖLÜM SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ
SIRA NO İL/İLÇE MAHALLESİ / KÖYÜ MEVKİİ ADA  PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 RİZE / MERKEZ Değirmendere   356 13 44,28 Arsa Konut Alanı 223.171,20TL 66.900,00TL 3.04.2024 10:30
II.BÖLÜM SATIŞI YAPILACAK TAŞITLAR   
SIRA NO BULUNDUĞU YER MARKASI PLAKA NO CİNSİ TİPİ MODELİ DURUMU ŞASİ NO     FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Arma Otoparkı Kanuni Tescilsiz ATV ~ ~ Ek.Öm.Dol. KANUNI141200053 Tamir ile kullanılabilir 10.000,00TL 1.000,00TL 3.04.2024 11:00
2 Arma Otoparkı Lifan Tescilsiz Motosiklet ~ ~ Ek.Öm.Dol. NNLPCJ50XLA001436 Tamir ile kullanılabilir 6.000,00TL 600,00TL 3.04.2024 11:15
3 Rize Valiliği Resmi Araç Otoparkı Mercedes-Benz 53 AP 672 (Trafikten Çekme Belgeli) Otomobil (Sedan) S350 LONG 2006 Ek.Öm.Dol. WDD2211561A021976 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş  1.200.000,00TL 120.000,00TL 3.04.2024 13:30

Açıklamalar
1- Yukarıda I. ve II. Bölümdeki taşınmaz ve taşıtların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasında teşekkül eden (İslampaşa Mahallesi Zincirli Cad. 22. Sokak No:11 Merkez/ Rize) Rize Milli Emlak Müdürlüğüne ait İhale Komisyonu huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin İhale saatine kadar;
a) Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Tebligat için Türkiye'de adres beyan etmeleri,
c) Gerçek kişilerin  nüfus cüzdanı sureti, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde  alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişiliklerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını belirtir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
3- Taşınmaz ve taşınır malların satışlarına ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli  Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce, Komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Taşınırların satış bedelleri üzerinden Karar Pulu Bedeli ile Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacaktır. Ayrıca tescilsiz taşıtlardan ÖTV alınacaktır. Aracın alıcısı tarafından yaptırılacak Trafik Tescili ve muayenesi esnasında doğacak her türlü vergi, resim, harç ve para cezaları alıcıya aittir. Taşınmaz satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınmayacaktır.
8- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL' den 10 Milyon TL' ye kadar olan kısım için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL' yi aşan kısım için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.
9- Taşınmaz satış bedelinin peşin ödeme halinde ihale bedeli üzerinden yüzde yirmi indirim uygulanır. (313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin IX. Özel Ödeme Araçları ve Satış Bedelinin Tahsili başlıklı maddesinin ikinci bendi uyarınca.). Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.
10- Bu İhaleye ilişkin bilgiler; rize.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri: www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.
 

Haber :

Yorum Yap

Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

  • 0
  • 0
Yön tabelasının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Yön tabelasının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

  • 0
  • 0

Dünyanın en büyük çay bardağını da içinde bulunduran Rize'deki yerin adı?