RİZE İL ÖZEL İDARESİ

RİZE İL ÖZEL İDARESİ

 • 0
 • 0

Güneysu Islahiye Deresinde Dere Malzemesi İhalesi

T.C.
RİZE VALİLİĞİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
 1. Rize ili, Güneysu ilçesi, Islahiye Köyü hudutları dâhilinde akan Islahiye Deresinde taşkın riski oluşturacak derecede biriken rusubi 9.200,00 m³ dere (dolgu) malzemesinin 20 (Yirmi) gün içinde satış ve boşaltma işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince (Açık Artırma Usulü) ile ihale edilecektir.
 2. İhalesi yapılacak yerlerin;  
İlçesi Köyü/Mahallesi Malzeme Miktarı (m³) Muhammen Bedel (₺) Geçici Teminat (₺) İhale Tarihi ve Saati
Güneysu İslahiye Köyü 9.200,00 ₺736.000,00
₺22.080,00
 

27.02.2024-11.00
 
 1. İhale; İlimiz Merkez Engindere Mahallesinde bulunan İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 2. Şartname ve diğer belgeler İl Özel İdaresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. Ayrıca ₺2.000,00 karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur.
 3. 2886 sayılı Kanunda belirtilen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir.
 4. Posta yoluyla yapılacak teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler;
  1. Gerçek kişiler için:
   1. İhale müracaat formu
   2. Vatandaşlık numarası ile birlikte nüfus cüzdan örneği
   3. Onaylı imza sirküleri
   4. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir belge
   5. Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri
   6. Geçici teminat evrağı
   7. İmzalanmış şartname
   8. Kayıtlı olduğu odadan 26.02.2024 tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge
   9. Kırma-eleme tesisi işyeri açma ve çalışma ruhsatı.
  2. Tüzel kişiler:
   1. İhale müracaat formu
   2. Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi
   3. Yönetimin onaylı imza sirküleri
   4. Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge
   5. Vekil olarak katılacak olan katılımcıların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi
   6. Geçici teminat evrağı
   7. İmzalanmış şartname
   8. Kayıtlı olduğu odadan 26.02.2024 tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge
   9. Kırma-eleme tesisi işyeri açma ve çalışma ruhsatı.
 6. İstenilen belgeler en geç 26.02.2024 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapm

Haber :

Yorum Yap

Küresel petrol talebinin 2029'da düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor

Küresel petrol talebinin 2029'da düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor

 • 0
 • 0
Rize-Artvin Havalimanı'nı 5 ayda 425 bini aşkın yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı'nı 5 ayda 425 bini aşkın yolcu kullandı

 • 0
 • 0

Rizespor forması da giyen hangi futbolcunun Süper Lig'de 'Gol Krallığı' vardır?